3 způsoby jak udržovat kontakty s blízkými: Dejte stopku sociální izolaci!

Dlouhodobá osamělost může mít negativní vliv na duševní zdraví člověka. Cosi podobného prožívají mnozí z nás iv těchto dnech. A nemusí jít jen o generaci starších lidí.

Nejen s jedním, ale i více členy rodiny či kamarády najednou si můžete popovídat během videohovoru.

Navzdory pandemii nového koronaviru potřeba sociálního kontaktu nevymizela. Nedávno Studentská rada vysokých škol (ŠRVŠ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví SR upozornila na to, že v náročném období bychom měli zachovat kontakty v co nejintenzivnější míře a pomoci si přitom osvědčenými, ale i moderními technologiemi.

Psaní dopisů se již téměř vytratilo z našich životů. U mnoha z nás je nahradily emaily. Pravdou ovšem je, že například starší generace stále nemá (nebo nechce) přístup k počítači. Také je třeba myslet na to, že dopis dokáže často mnohem více než email. Nese v sobě totiž ještě výraznější prvek zájmu o toho druhého – dopisem vyjadřujete, že vám na něm záleží a investovali jste energii do jeho psaní a následného předání do schránky či na poště. Zkuste to tedy s dopisem, napište svým rodičům, prarodičům, ale klidně si pište is přáteli. Nemusíte se omezovat jen na blízké rodinné příslušníky. Neřešte pravopisné chyby, pište ze srdce a klidně o vlastních pocitech, které potřebujete sdílet. Součástí dopisů mohou být krátké básničky. Někdy potěší ve schránce i pohlednice s příjemným nebo humorným motivem a kratším vzkazem.

Telefonický hovor

Poslední roky zaznamenaly nárůst psaní a posílání zpráv a pokles telefonických hovorů. Nebraňte se však telefonování, slyšet hlas vašeho blízkého je pro toho druhého vždy o něco emotivnější, přináší to více radosti, stimulace. Klidně si udělejte z telefonického rozhovoru rituál. Zavolejte si s kamarádkou každý čtvrtek večer nebo rodičům volejte dvakrát-třikrát do týdne a nezavěste po třech minutách. Připravte si témata, o kterých si chcete povídat. Například to může být nový seriál, kniha, recepty, které jste zkoušeli během lockdownu. Snažte se nesoustřeďovat celý rozhovor na negativní věci, opatrně přistupte k tématu politické situace či pandemické situace – ty jsou často zdrojem sporů v rodině. Posláním telefonátu je však blízkým ukázat svůj zájem a lásku.

Videohovor

Jednou ze skvělých vymožeností současných technologií je možnost videohovoru. Použít můžete rozličné aplikace, ať už jde o klasičtější Skype, pracovní Zoom, ale video hovory jsou možné i přes aplikace Messenger či WhatsApp. Tato možnost poskytne vidět se svými blízkými alespoň na maličké obrazovce mobilního telefonu nebo větší obrazovce počítače. Využijte ji, pokud je to možné. U starší generace budete muset možná nejprve udělat krátkou instruktáž (je-li to možné s technologiemi v jejich domácnosti), případně navrhnout rodičům, aby si pořídili v akci nový telefon, který umožňuje videohovory. I v tomto případě platí, že zkuste mluvit o tématech, kterými žijete, ale zároveň se snažte omezit negativní témata. Kontakt má v prvé řadě povzbudit a dodat sílu a energii, radost a úsměv.

Moscow, Russia, 18-02-2021: clubhouse app icon on smatphone screen surrounded by other social media apps and user run clubhouse. Clubhouse drop-in audio chat social media network. Shallow DOF

Pro některé není rizikový jen pobyt mimo domácnost, ale také v ní. SRVŠ upozornila, že různé formy domácího násilí během pandemie získaly na své intenzitě a mnozí lidé nemají možnost v důsledku ztráty soukromí slovně vyjádřit své obavy. Doporučuje proto, že pokud někdo postřehl náhlou změnu ve stylu komunikace se svým kamarádem, má být vnímavý, ale ne podezřívavý. Takové osobě je třeba ukázat svou trpělivost a dát mu najevo pochopení jeho momentální situace. V případě podezření obtížné rodinné situace je vhodné navrhnout komunikaci přes jinou formu sociální sítě a doporučit svému příteli kontakt na odbornou pomoc. Za neméně důležité považuje být přítomen pro své přátele vždy, když to potřebují. Myslet je však třeba i na své duševní zdraví a rovněž je třeba si dopřát slyšení od svých přátel. (TASR)

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram