Středoškoláci a jejich kapesné? Rodiče dávají dětem v jeho utrácení volnost

Zatímco 10% dotázaných středoškoláků doma poctivě reportuje, na co kapesné minuly, přibližně polovina se potýká jen se sporadickým zájmem. A více než čtvrtina respondentů má své peníze plně pod kontrolou. Tato zjištění přinesla Nadace PARTNERS, která účastníkům Finanční olympiády, žákům středních škol a osmiletých gymnázií, položila otázky v krátkém průzkumu.

Finance jsou v mnoha rodinách stále tabu. „Rodiče tomu zřejmě nepřipisují velkou důležitost, ale obecně platí, že děti je třeba připravovat na finanční život už v mladém věku,“ upozorňuje Jozef Bartánus, správce Nadace PARTNERS. Dobrou zprávou je, že mladí přistupují ke svým penězům zcela zodpovědně. Více než polovina středoškoláků z Finanční olympiády je přesvědčena, že plánovat finance je třeba již od prvního kapesného, ​​které mnozí dostávají již od základní školy.

„Během loňského roku jsme zjistili, že měsíční kapesné u téměř poloviny středoškoláků se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 eur, což nejsou malé peníze. Žáci z něj nemusí hradit povinné účty, stravu, dopravu ani ubytování. Jedná se tedy o částku určenou na osobní spotřebu,“ říká správce nadace.

Teenage girl during COVID-19 lockdown attending to online class from home. The school has been closed during coronavirus outbreak and the classes have moved to e-learning platform. Shot with Canon R5

Dokáží si však z něho i odložit do železné rezervy? Zatímco 40% dotázaných středoškoláků si z vlastních peněz odloží až třetinu, více než 30% si spoří jen takovou částku, která jim zůstane na konci měsíce. Znamená to, že pokud utratí celé kapesné, nespoří si. No a nakonec přibližně 10% své měsíční peníze do eura mine. „Zde vidíme prostor pro další vzdělávání, protože ve financích platí jasné pravidlo – nejdříve si odkládám do rezervy a až potom utrácím,“ dodává. Zdravé finance jsou totiž postaveny na důsledném plánování a dodržování IDEÁLNÍCH FINANČNÍCH MÍR 10 : 20 : 30 : 40, kde minimálně 10 % z každého měsíčního příjmu jde právě do železné rezervy, která by měla být optimální ve výši šestiměsíčního příjmu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram